Asiantuntevat asiakaspalvelukoulutukset Tampereella ja koko Suomessa

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu on kokonaisuus, joka muodostuu kaikesta siitä, mitä asiakas kokee ja kohtaa asioidessaan organisaation kanssa.
Pitkällä kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla koulutuspalveluita tuottavan Stiman asiakaspalvelukoulutus on avain parempaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Tarjoamme koulutuksia kotipaikkakuntamme Tampereen lisäksi kaikkialle muuallekin Suomeen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asiakaspalvelulla parempaan tulokseen

Asiakkaan ensikohtaamisella kokema vaikutelma organisaatiosta on pitkävaikutteinen. Hyvä asiakaspalvelu onkin elintärkeä osa-alue organisaation matkalla menestykseen, joten siihen kannattaa panostaa.


Koulutus on erinomainen ja tehokas apu organisaation asiakaspalvelun nostamiseen uudelle tasolle. Koulutuksessa voidaan oppia uusia näkökulmia ja taitoja sekä tunnistaa asiakaspalvelussa tällä hetkellä vaikuttavia ongelmakohtia ja luopua vanhoista, tuottamattomista käytännöistä.


Koulutuksen painopisteet vaihtelevat yksilöllisesti kohderyhmän työtehtävien, kehitystarpeiden sekä yrityksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Stiman koulutukset pidetään valitsemassasi kohteessa joko julkisina, kaikille avoimina tai organisaatiollenne yksilöllisesti räätälöityinä koulutuksina.


Asiakaspalvelun koulutus sisältää Extended DISC -analyysin, jonka tulosten avulla voidaan vaikuttaa yksilön, työparin tai ryhmän suorituskykyyn positiivisella tavalla.

Koulutuksen sisältö

Asiakaspalveluhenkilökunnalle ja asiakasrajapinnassa työskenteleville henkilöille päivän koulutus voi sisältää muun muassa seuraavien aihepiirien käsittelyä:

 • Mitä tarkoitetaan asiakaskokemuksella?

 • Mikä on asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen ero?

 • Tunnistammeko organisaatiomme eri asiakassegmentit?

 • Millaisia tarpeita meidän asiakkaillamme on?

 • Miten nostamme palvelumme tasoa?

 • Reklamaation hoito

 • Haastavat asiakastilanteet

 • Erityisryhmien huomioiminen asiakaspalvelussa

 • Vuorovaikutustaitojen parantaminen

 • Mikä saa asiakassuhteen jatkumaan?

 • Mikä yhdistää mieleen jääneitä hyviä asiakaspalvelutilanteita tai asiakaskokemuksia?

 • Mikä yhdistää mieleen jääneitä huonoja asiakaspalvelutilanteita tai asiakaskokemuksia?

 • Miksi asiakas suosittelee organisaatiotamme muille?

 • Kehittämistehtävä: Mikä on oma palvelulupaukseni? Miten voimme kehittää organisaatiomme asiakaspalvelua?

Yhteydenottokuvake

Kysy lisätietoja Stiman asiakaspalvelukoulutuksista, jotka ovat saatavilla yrityksille ja julkiselle sektorille Tampereen lisäksi koko Suomessa!

Yhteydenottoon